Uczeń Chrystusa jest wezwany do miłości nieprzyjaciół.

Niedziela. to czas spotkania z Chrystusem. On gromadzi nas przy sobie, aby prowadzić swoim słowem, aby wzmacniać swoim Ciałem. Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do trudnej lekcji o przebaczeniu. Jezus pragnie, abyśmy swoim miłosierdziem wznosili się ponad ludzką sprawiedliwość, tak jak On, gdy na drzewie krzyża prosił „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34a). Zasłuchani w słowa Mistrza, zapatrzeni w Jego przykład, naśladujmy Go w naszym życiu, prosząc, aby hojnie udzielał nam ze swego Ducha.

Obchodząc Dzień Pański nie zapominajmy, aby był to czas spędzony w gronie rodzinnym oraz oddajmy chwałę Bogu, który jest najlepszym nauczycielem trudnej sztuki przebaczenia.