Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy sens Adwentu, który właśnie zaczynamy. Wszystko wokół podpowiada nam, że to adwentowe oczekiwanie jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe oczekiwania. Bo w Adwencie przygotowujemy się na najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa Chrystusa.

Pięknym sposobem czuwania w Adwencie są Roraty, czyli uroczysta Msza św. o Matce Bożej. W naszym kościele Roraty od poniedziałku do piątku będą o godz. 17:30, aby – ze względu na pracę, szkołę czy obowiązki domowe – jak największa liczba parafian mogła wziąć udział w tym adwentowym czuwaniu razem z Matką Najświętszą. W sobotę zapraszamy na Roraty rano o godz. 7:00.

Dzieci niech zakupią lub wykonają samodzielnie adwentowe lampiony, z którymi będą przychodzić na Mszę św. Będą one potrzebne na procesję światła, od której będziemy rozpoczynać Roraty. W tym roku pomożemy Wam zrozumieć, dlaczego narodziny Chrystusa to wyjątkowe wydarzenie i dlaczego Pan Bóg postanowił zesłać na świat swojego Syna, który stał się człowiekiem. Dowiemy się też, jak wyglądało to wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza.

O tym, jak to z narodzeniem Jezusa było, opowie i w adwentowym czekaniu na Niego towarzyszyć nam będzie postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście. Oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście na końcu czasów będziemy się uczyli również od Maryi i św. Józefa, a także od tych, którzy spotkali Go jako pierwsi, a więc betlejemskich pasterzy, starca Symeona, prorokini Anny i mędrców.

Zachęcamy dzieci do wykonywania ozdób choinkowych (serduszek, aniołków, bombek). Wszystkie te dekoracje zawiesimy potem na choinkach przy szopce bożonarodzeniowej. Codziennie po Mszach św. będziemy losować dwie prace, a wylosowane dzieci zabiorą do domu Dzieciątko Jezus, które przyniosą na następne Roraty.

Niech nasz wspólny udział w adwentowych Roratach stanie się wielkim czekaniem na Tego, który był, który jest i który przychodzi.