Liturgia Triduum Paschalnego

 

Na mocy dekretu biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża Liturgia Triduum Paschalnego, ma się odbywać bez udziału wiernych. Zapraszamy do łączenia się z kościołem parafialnym poprzez transmisję internetową. Zwróćmy uwagę na możliwość przyjęcia Komunii św. duchowej. Pamiętajmy również o zrobieniu żalu doskonałego, który przywraca nam stan łaski uświęcającej, przy czym trzeba mieć postanowienie przystąpienia do spowiedzi, kiedy zaistnieją odpowiednie warunki.

 

 

 1. Triduum Paschalne rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 od bicia dzwonów. W naszej modlitwie dziękujemy Jezusowi za ustanowienie podczas Ostatniej Wieczerzy z Apostołami dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Bez Kapłaństwa nie mielibyśmy sakramentu Eucharystii, którym możemy się umacniać na naszej drodze do wieczności. Liturgię Wielkiego Czwartku zakończy błogosławieństwo i obnażenie ołtarza. Nie będzie przeniesienia Pana Jezusa do ciemnicy. Ks. Biskup zachęca, aby po zakończeniu Wieczerzy Pańskiej wierni świeccy odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”.
  Można w tym czasie rozważyć jedną część Gorzkich Żali lub Drogę Krzyżową, czy też inne modlitwy.

Liturgia Wielkiego Piątku

 1. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy Drogą Krzyżową
  o godz. 17:00.

O godz. 18:00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej, na którą złożą się: Liturgia słowa, Modlitwa powszechna za wszystkie stany Kościoła, Adoracja Krzyża i Komunia św. przyjęta przez celebransów. Wszyscy, którzy będą łączyli się z nami poprzez transmisję internetową, bądź skorzystają z innych środków medialnych w celu przeżycia Liturgii Meki Pańskiej, niech pamiętają o Komunii św. duchowej.

Liturgię Wielkiego Piątku zakończy modlitwa błogosławieństwa nad ludem, ponieważ nie ma procesji do Grobu Bożego.  Ks. Biskup prosi, aby w Wielki Piątek w swoich rodzinach wyeksponować wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i odprawić adorację Krzyża odmawiając modlitwę: Wisi na krzyżu, bądź Ludu mój ludu, czy też odprawić Drogę Krzyżową.
Za tak odbytą adorację Krzyża przysługuję nam odpust zupełny.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
i abstynencja, czyli tzw. post ilościowy (3 razy w ciągu dnia,
w tym jeden posiłek do sytości) oraz post jakościowy polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych. Post ilościowy obowiązuje od 18 roku życia do 60-tego, a abstynencja wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.

Liturgia Wielkiej Soboty

 1. Informujemy, że w tym roku nie ma uroczystego poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny w kościele. Pokarmy na stole wielkanocnym w Niedzielę Zmartwychwstania może pobłogosławić „głowa rodziny”.
  Tekst błogosławieństwa jest następujący:
  Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary,
  i jak dzisiaj  w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę,
  przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.
  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Liturgię Wielkiej Soboty, zwaną Wigilią Paschalną rozpoczniemy
o godz. 19:00. Liturgia ta wyraża nasze oczekiwanie i czuwanie na przyjście Pana. Upamiętnia ona świętą noc zmartwychwstania. Na rozpoczęcie liturgii zabija dzwony, podobnie jak w Wielki Czwartek, które będą wzywały nas do wspólnej modlitwy w swoich rodzinach.

Na liturgię złożą się: Liturgia światła – zapalenie Paschału
w kościele i odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego, Liturgia słowa, oraz Liturgia chrzcielna skrócona do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Ks. Biskup zachęca, aby wszyscy, którzy uczestniczą
w celebracji Wigilii Paschalnej z pośrednictwem środków medialnych, przy zapalonej świecy (Gromnica lub świeca od chrztu) odnowili przyrzeczenia chrzcielne w łączności z kościołem parafialnym.

Liturgia eucharystyczna zakończy się obrzędem ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa, odśpiewaniem pieśni wielkanocnej: „Wesoły nam dzień nastał”
i udzieleniem błogosławieństwa końcowego.

Ks. Biskup prosi, aby w Wielką Sobotę trwać w naszych rodzinach
w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się z Chrystusem pogrzebanym
i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu
i śmierci. Pamiętajmy o Komunii św. duchowej.  

 1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie urządza się w tym roku procesji rezurekcyjnej, ponieważ uroczyste ogłoszenie Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się na zakończenie
Wigilii Paschalnej.