1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy Świętej, w niedzielę w ustalonym terminie, oraz poza nią w soboty.

 

2. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza parafii  powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

3. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

  • Niepraktykujące
  • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

4. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą oraz zabranie ze sobą:

  • Białej szaty
  • Świecy chrzcielnej

5. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.