Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Iz 61,10

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Chcemy dziś wyśpiewać dobremu Bogu hymn: Uwielbiaj duszo moja Pana. Patrzymy na Maryję, jak piękny strój przygotował Jej Wszechmogący. Strój Jej ponad wszystkie drogocenne kamienie i uciechy tego świata – dusza czysta bez skazy, serce przygotowane na cud Boskiego poczęcia. Jesteśmy zaproszeni pod płaszcz naszej Matki. Zobaczmy ile tam miłości i współczucia dla nas! Kochamy Cię Maryjo, z Ciebie bowiem wzeszło słońce nieznające zachodu – Chrystus, który jest naszym Bogiem. 

 

Zatrzymaj się na chwilę zabiegany człowieku, popatrz do góry, to jest do Boga i za wstawiennictwem Maryi oddaj Mu duszę i ciało, wszystko czym jesteś i co posiadasz. Jesteś za słaby, On da ci siłę, nie potrafisz kochać, On da ci miłość, straciłeś wiarę, On pozwoli ci ją odzyskać, podnosi cię z twoich grzechów.
Dla Boga, bowiem nie ma nic niemożliwego!

 

Modlitwa

Pod Twoją obronę…

 

Boże, Ty przez niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.