Przybędzie nasz król, Chrystus, Baranek zapowiedziany przez Jana.

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Jakże cudowna była owa noc. Noc betlejemska! Ta noc pełna łaski, kiedy Bóg ukazał się światu. Wydawał się daleki, i wielu z nas myślało, że zapomniał o nas przez nasze grzechy, ale On był cierpliwy. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś przez proroków, a w tych ostatecznych dniach, przemówił do nas przez Syna – czytamy w Liście do Hebrajczyków. To, co było niemożliwe, dzięki miłosierdziu naszego Ojca, który jest w niebie, stało się naszym udziałem. Syn, Słowo wypowiedziane przed wiekami, dało nam moc, abyśmy ze śmierci przeszli do życia.

Bóg jest z nami. To orędzie zmienia losy świata. Może zmienić również nasze losy. Oto wielki cud Bożego Narodzenia; to, co słabe i grzeszne zostaje zamienione przez to, co mocne i święte. W tym roku popatrz głębiej na tą Bożą Dziecinę. Popatrz, jak na Boga, który z miłości do ciebie staje się człowiekiem, zobacz w tym cudzie przejaw Bożego miłosierdzia w świecie.