W niedzielę, 23 stycznia, gościem w naszej wspólnocie parafialnej był o. Benoit Azameti, misjonarz kombonianin.

O. Benoit pochodzi z Togo, niewielkiego państwa położonego nad Zatoką Gwinejską. Seminarium Duchowne ukończył we Włoszech, a święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2021 roku w Togo. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Polsce, gdzie prowadzi animację powołaniową i misyjną.

Podczas kazania o. Benoit przybliżył nam pracę misyjną wśród swoich rodaków w zachodniej Afryce, wyjaśnił znaczenie i sens misyjnej działalności Kościoła, zwrócił także uwagę na radosne przeżywanie Eucharystii i niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Naszą modlitwą obejmujemy jego posługę duszpasterską i wszystkich misjonarzy głoszących Chrystusa „aż po krańce ziemi”.