Oto przyjdzie Pan i z Nim wszyscy Jego święci; tego dnia zajaśnieje wielka światłość.

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Chcemy dziś prosić Boga, aby usunął z naszych serc i umysłów skutki grzechów. Podstawowym skutkiem popełnianych grzechów jest to, że do naszego życia wkradają się złe nawyki. Każdy grzech uderza w naszą relację ze Stwórcą, mało tego, uderza również we wspólnotę ludzi wierzących, do którego wszyscy jako ludzie ochrzczeni należymy. Jak mamy odkryć prawdę o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem, skoro nasze wybory często nie pozwalają nam zobaczyć, naszego najlepszego Ojca, który stworzył nas z miłości? Co zasłania mi prawdziwy obraz Boga w moim życiu?

 

W Bogu jesteśmy nowym stworzeniem, wolnym od niewoli śmierci i Złego ducha. Bóg przychodzi ciszy betlejemskiego żłóbka, ale przychodzi także na końcu czasów ze świętymi.
W liturgii Mszy św. możemy zobaczyć liturię niebieską, w której Bóg odbiera chwałę od niezliczonej rzeszy świętych i aniołów. W tej liturgii jest również miejsce dla każdego z nas! Czy wystarczy mi pokory i ufności w Bożą łaskę, aby odrzucić lęk i grzeszne nawyki, aby odkryć na nowo, że jestem w Bogu nowym stworzeniem?

 

Modlitwa

Pod Twoją obronę… 1x

Boże, Ty w Chrystusie uczyniłeś nas nowym stworzeniem, wejrzyj łaskawie na dzieło swojego miłosierdzia i uwolnij nas od wszelkich skutków grzechu przez przyjście Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.