Oto Pan przyjdzie w majestacie, aby przynieść pokój swojemu ludowi i obdarzyć go życiem wiecznym.

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Być blisko Jezusa to być człowiekiem pokoju. Nasz Zbawiciel pragnie, aby w naszych sercach zagościł pokój, Boży pokój. Niewiele potrzeba, aby tak było. Wystarczy na początek pilnować w naszym życiu spójności między tym, co mówimy, a tym co czynimy. Jeżeli przyjmujemy naukę Jezusa i chcemy za Nim podążać, to trzeba zacząć wprowadzać Boży ład i porządek do naszego życia.

Z jednej strony wiemy, że droga przestrzegania przykazań, częstej i szczerej modlitwy, uczynków miłosierdzia sprawiają, że czujemy się bezpiecznie, a jednak często decydujemy się na grzech, który odziera nas z godności dzieci Bożych.
Może wygasło w nas doświadczenie Boga, Jego miłości? Z Jezusem możemy odzyskać utracony pokój serca. 

 

Modlitwa

„O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z
Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas
– Ufamy Tobie„

 

Okaż swoją potęgę, Panie, i przybądź, niech Twoja opieka wyzwoli nas od niebezpieczeństw grożących nam wskutek grzechów, a Twoja moc niech nas zbawi. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.