Konkurs fotograficzo-opisowy  

„Przydrożny znak Boga”

 

Organizatorem konkursu jest Rada Parafialna przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi, 34-600 Limanowa, Stara Wieś

Przydrożne krzyże i kapliczki od wieków są wpisane w nasze krajobrazy, tak też jest w naszej Starowiejskiej parafii, gdzie od wieków kultywowana jest modlitwa przy kapliczkach i dbanie o nie. Dostojne, milczące, często bardzo proste przez dziesiątki lat towarzyszyły ludziom w doli i w niedoli i właśnie do nich udajemy się z pielgrzymką, z prośbami, a także z dziękczynieniem, powierzając się Maryi. 
Jest to piękna tradycja, dlatego warto zapoznać młode pokolenie z okolicznościami i historią ich powstania.          

Cel konkursu

Zainteresowanie dzieci i młodzieży historią powstania kapliczek przydrożnych w parafii, kultywowanie tradycji, rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży, wspólne spędzanie czasu.                                                                     

Warunki i zasady uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz starszych pochodzący z Parafii w 3 kategoriach wiekowych:

do 10 lat

od 10 do 16

od 17 lat i starsi

Zadanie konkursowe w młodszej grupie wiekowej polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej kapliczkę. Zadaniem konkursowym dla młodzieży jest nagranie krótkiego filmu lub wywiadu związanego z kapliczką i jej historią. Zadaniem konkursowym dorosłych jest przedstawić pracę na którą składa się: fotografia, nazwa osiedla gdzie się znajduje oraz krótka notatka na temat historii powstania kapliczki oraz wspomnień z nią związanych. Prace można przynieść do szkoły, przekazać po nabożeństwie różańcowym księdzu katechecie lub w formie elektronicznej przesłać na adres kontaktowy parafii kontaktparafiastarawies@gmail.com w tytule podając imię i nazwisko lidera grupy oraz dopisek „Konkurs” w treści wiadomości wypisać wszystkich członków grupy oraz podać  na temat jakiej kapliczki jest to praca, określając zbliżoną lokalizację lub osiedlę, a w załączniku umieszczając wszystko co związane z konkursem w danej kategorii tj. zdjęcia, nagrania głosowe, filmy lub dokumenty tekstowe.

Konkurs obejmuje wszystkie kapliczki znajdujące się na terenie parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi

Prace można składać pojedynczo lub przygotowywać w grupach w terminie do 31 października 2019r.

Zgłoszenie prac do konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na Przetwarzanie danych osobowych ich autorów.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi w listopadzie podczas corocznej wieczornicy. Wystawa prac będzie miała miejsce w budynku szkoły.

Wszystkie prace konkursowe zostaną także umieszczone na naszej parafialnej stronie.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.