Drodzy bracia i siostry !

Miesiąc październik to wyjątkowy czas, w którym nasze kościoły i domy są w szczególny sposób napełnione modlitwą różańcową. Z głęboką wiarą i nadzieją chwytajmy w tym miesiącu za różaniec. Miejmy różaniec zawsze przy sobie. Patrzmy na osobę Matki Boskiej, która rozważając życie Jezusa sama odmawiała różaniec. Bo modlić się na różańcu to rozważać o życiu, cudach, nauczaniu, a przede wszystkim o męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Kto rozważa te wielkie tajemnice naszej wiary tworzy w swoimi życiu przestrzeń dla Boga i Jego miłości. Bóg pragnie przyciągną nas do siebie. Jedną z dróg jest modlitwa różańcowa, podczas której Maryja, Matka Jezusa wspomaga nas w dążeniu do Boga.

 

Pamiętajmy o modlitwie różańcowej.
W naszym kościele nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 15:00.
Niech choć jedna osoba z rodziny będzie obecna na nabożeństwie różańcowym. Każdy z nas ma wiele spraw, które pragnie zanosić za wstawiennictwem Maryi.
Królowo Różańca świętego módl się za nami !