Miłosierdzie Pana na całej ziemi będę wielbić ! 

 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy
w Kościele katolickim Niedzielę Miłosierdzia.
Sam Jezus polecił siostrze Faustynie, żeby przekazała światu,
że Jego wolą jest, aby było na stałe ustanowione takie święto. Niedzielę Miłosierdzia ustanowił papież św. Jan Paweł II. 

 

Słowa Jezusa skierowane do św. siostry Faustyny Kowalskiej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

 

Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji Niedzieli Miłosierdzia. 

Drodzy Diecezjanie!

Po raz kolejny przyszło nam przeżywać Wielkanoc w trudnym czasie pandemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych. Mimo dużych ograniczeń i niedogodności nie zostaliśmy jednak pozbawieni tego, co najważniejsze – głębokiej wiary w tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, nadziei na zjednoczenie z Nim w sakramentach oraz radości z bycia paschalną wspólnotą miłości, czyli Kościołem.

Ta wspólnota miłości nabiera szczególnego znaczenia właśnie wtedy, gdy przychodzą trudne czasy i trzeba się nam mierzyć z wyzwaniami, które do tej pory znaliśmy tylko z odległej historii lub z odległych kontynentów. To właśnie wtedy, jako Kościół jesteśmy wezwani do jeszcze większej wzajemnej miłości i solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi pomocy. To wezwanie Kościół od samego początku realizuje poprzez swoją posługę charytatywną, której instytucjonalną formą jest dzisiaj Caritas kościelna, a konkretnie w naszym Kościele lokalnym – Caritas Diecezji Tarnowskiej.

W czasie pandemii Caritas wielokrotnie przychodziła i przychodzi z pomocą nie tylko poszczególnym osobom, ale także instytucjom borykającym się z różnego rodzaju problemami. W ubiegłym roku Caritas Diecezji Tarnowskiej pomogła kilku domom opieki społecznej w najtrudniejszych dla nich chwilach troszcząc się równocześnie o utrzymanie swoich własnych sześciu placówek w jak najlepszej kondycji sanitarnej. Caritas diecezjalna wspierała i wspiera także naszych seniorów najbardziej narażonych na skutki pandemii poprzez zapewnienie kilkuset diecezjanom środków „Na codzienne zakupy” oraz opieki ze strony wolontariuszy w ramach Parafialnych Zespołów Caritas. Pomimo trudnej sytuacji w naszej ojczyźnie, Caritas pamięta także o innych krajach dotkniętych różnymi kataklizmami. Tak było na początku bieżącego roku, gdy w ramach „Dnia Solidarności z Chorwacją”, poszkodowaną przez trzęsienie ziemi, z ofiar zebranych w naszej diecezji mogliśmy poprzez Caritas przekazać prawie pół miliona złotych na ten cel. Jestem Wam, Drodzy Diecezjanie, za to bardzo wdzięczny!

Najbliższa niedziela – kończąca oktawę Wielkanocy – obchodzona jest w Kościele jako Niedziela Miłosierdzia i doroczne Święto Caritas. Niedziela ta rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia. Chciałbym już dzisiaj wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają dzieła Caritas. Dziękuję wszystkim parafialnym zespołom Caritas i wszystkim wolontariuszom, którzy angażują się w służbę na rzecz ubogich. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, którzy materialnie wspierają Caritas. Wśród nich jest ogromna rzesza naszych diecezjan, którzy co roku regularnie przekazują 1% podatku na Caritas. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni! Już teraz dziękuję także za ofiary, które złożycie w Niedzielę Miłosierdzia do puszek Caritas w ramach tradycyjnej zbiórki ofiar na cele Caritas Diecezji Tarnowskiej. Zachęcam Was wszystkich do jak najgłębszego i owocnego przeżycia Niedzieli Miłosierdzia i całego tygodnia, poświęconego idei i dziełom miłosierdzia.

Na dalszą ofiarną służbę miłości miłosiernej w naszej diecezji, parafiach, sąsiedztwach
i rodzinach z serca Wam błogosławię.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI