Drodzy parafianie!

34 Niedziela zwykła to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata!

 

Tak Jezus jest Królem. 

 

Co na ten temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego?
Oczywiście można by cytować wiele punktów Katechizmu, (bardziej wytrwałych zachęcam do zgłębienia tematu). Jednak w tym krótkim rozmyślaniu, które ma nas wprowadzić w naszą modlitwę zwróćmy uwagę na punkt 783.

KKK 783: „Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec namaścił
Duchem Świętym i którego ustanowił „Kapłanem, Prorokiem i Królem”. Cały Lud Boży
uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę,
jakie z nich wynikają”.

Ok, a teraz co ten powyższy (mądry cytat oznacza dla nas ludzi wierzących)?

 

Katechizm wyjaśnia nieco dalej, że królowanie Jezusa polega na tym, że przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie Jezus przyciąga wszystkich ludzi do siebie. On, który jest Królem i Panem wszechświata staje się naszym sługą. W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Dlatego prawdziwe panowanie polega na służbie dla Jezusa. 

Kiedy służysz ubogim i cierpiącym, pokrzywdzonym i odrzuconym to służysz Jezusowi, który przychodzi właśnie w tych wszystkich, którzy potrzebują od Ciebie pomocy. 

 

Dobrze, jeżeli dobrnąłeś do tego momentu to znaczy, że możesz rozpocząć modlitwę.

Nasza modlitwa jest bardzo prosta. Znajdź 15 minut dla Boga w rozpoczynającym się dziś tygodniu (najlepiej zrób to w niedzielę).
Następnie uczyń znak krzyża i uświadom sobie, że całym sobą stajesz przed Bogiem.
Przez 2-3 minuty zastanów się nad tym, czy w obecnej chwili swojego życia możesz powiedzieć z czystym sercem, że potrafisz panować nad samym sobą? Czy jesteś wolny od zniewolenia jakim jest grzech?
Człowiek, który przyjmuje Jezusa i drogę królowania, czyli służenia to ten, który potrafi zapanować nad swoimi cielesnymi popędami. Ten, który potrafi zatroszczyć się o to, co duchowe. Kiedy ostatni raz na pierwszym miejscu postawiłem sprawy związane z wiarą, a nie te odnoszące się do życia materialnego?
Po tych kilku minutach szczerej odpowiedzi na zadane pytania odmów modlitwę.
Modlitwy do wyboru:
1. Ojcze nasz…
2. Kolekta mszalna: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nie marnuj czasu na rzeczy mało ważne, zajmij się tym co istotne.
Z Bogiem.