Nabożeństwo czterdziestogodzinne
w naszej parafii

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Nabożeństwo 40-godzinne, w którym wynagradzamy Panu Jezusowi za grzechy popełnione przez nas, w naszych małżeństwach, rodzinach i we wspólnocie parafialnej.

Program nabożeństwa:

od 8:00 do 9:00 zapraszamy mieszkańców osiedli: Zakopane, Podlas, Golców część I i II oraz Łąki;

od 10:00 do 11:00 – Leśniówkę, Sajdakówkę, Granice część I i II, Kąty, Wyręby;

od 12:00 do 15:00 – Rolę, Ćwikówkę, Gaik, Środek Wsi część I;

od 16:00 do 18:00 – Środek Wsi część II i III, Kamerdynówkę, Tątówkę i Dzielec.

O poprowadzenie adoracji dla poszczególnych rejonów prosimy osoby, które należą do grup parafialnych i wszystkich chętnych. Materiały są przygotowane w zakrystii.