Już w najbliższą niedzielę będziemy mogli uczestniczyć w nabożeństwie czterdziestogodzinnym.Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Dawniej służyło jako wprowadzenie do Wielkiego Postu i miało być wynagrodzeniem za grzechy popełnione w karnawale. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin i polega na nieustannej, trwającej 40 godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. W dzisiejszych czasach jednak mówi się o dłuższej i co ważne wspólnej adoracji bez określania czasu jej trwania. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne.

Kościół udziela odpustu zupełnego wiernemu który nawiedzi Najświętszy Sakrament przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji (standardowe warunki zyskania odpustu).