Słowo Boże ma moc zmieniać nasze życie na lepsze!

Przemiana świata nie zaczyna się od radykalnych przewrotów społecznych, ale od zmiany mojego podejścia do świata. Tym, który zwyciężył świat jest Chrystus, a Jego słowo trwające pośród nas jest niczym źródło wody żywej, z którego trzeba czerpać, każdego dnia.

Z Ewangelii wg. św. Marka:

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

I. Po pierwsze: czym jest królestwo Boże?

Romano Guardini, jeden z najwybitniejszych teologów XX stulecia wskazał, że królestwo Boże, a więc właściwa treść Jezusowego nauczania, to panowanie Boga

 Zauważamy jednak, że w świecie istnieje odwrotna tendencja. Obecny czas, to często negacja potrzeby Boga i Jego królestwa. Człowieka należy nauczyć, że panowanie Boga jest mu niepotrzebne. Co jednak proponuje świat, w którym nie ma miejsca dla Boga? Czy wymownym obrazem takiego świata, w którym nie ma miejsca dla Boga i Jego miłości, nie jest tatuaż na ręce pewnej kobiety z domu dla starców w Holandii, na którym widnieje napis: Don’t euthanize me – Nie dokonujcie na mnie eutanazji. 

II. Co naprawdę sprawuje w nas władzę?

Guardini odpowiada, że rządzą nami przede wszystkim ludzie, którzy na nas oddziałują, oraz rzeczy, których pożądamy. Wielość rzeczy i osób jest tak duża, że powstaje pytanie, gdzie
w tym wszystkim miejsce dla Boga? 

Jesteśmy tak bardzo świadomi wielu rzeczy. Czy potrafimy jeszcze dopuścić do świadomości, że jest Bóg, że on istnieje? Trzeba zmienić kierunek naszego myślenia. Często ten kierunek zmierza w stronę świata. Często idziemy na oślep z dumnymi czołami, na których wypisano: Kierunek – Lepszy świat

Jednak w chwilach oświecenia umysłu i serca przypominamy sobie pouczającą historię o dziewczynce, która podeszła do konduktora i zapytała: z którego peronu odjeżdża pociąg do lepszego świata? Konduktor uśmiechnął się i powiedział: dziecko, lepszego świata nie ma. Ty bądź lepsza, a zmienisz świat.

Jeżeli ma się dokonać w nas zmiana, to potrzebny jest taki moment, w którym uwolnimy się od świata, czyli od tego wszystkiego, co nie pozwala zobaczyć nam Boga, co nie pozwala pokonać grzechu, który zniewala naszą duszę. Właśnie w takim momencie zobaczymy, że Miłość jaką jest Bóg, jest większa od grzechu, jest większa od zła, które ciągle wysuwa pretensję w stronę dzieci Bożych. 

III. Właściwy kierunek naszemu życiu nadaję słowo Boże. 

Już wiemy, że panowanie Boga w nas zaczyna się wtedy, gdy zwyciężamy w sobie to, co grzeszne. Jednak, żeby owo zwycięstwo się dokonało, to musimy otworzyć się na słowo Boże. Romano Guardini powie, że ludzie powinni odmienić kierunek swych myśli, przenieść je z rzeczy na Boga, powinni zawierzyć siebie temu, co przemawia z Jezusa: wtedy nadejdzie panowanie Boga. Przez Jezusa przemawia sam Bóg Ojciec. Jezus jest ostatecznym Słowem Boga w świecie. Jezusa poznawać możemy przede wszystkim poprzez lekturę Pisma Świętego. Dlatego zwróćmy się w stronę Ewangelii, bo tam jest zawarta moc, która może przemienić królestwo grzechu w królestwo Boże. 

 

[cytaty za: R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i dzieło., tłum. J. Zychowicz, Warszawa 2018 r.]