2 kwietnia bieżącego roku w Bazylice Limanowskiej 14 chłopców z naszej parafii zostało dopuszczonych do posługi lektora. 

Uroczystego błogosławieństwa udzielił ksiądz dziekan dr Wiesłał Piotrowski. Posługa lektora słowa Bożego jest bardzo zaszczytną funkcją w Kościele jak również wiąże się z dużą odpowiedzialnością związaną z prawidłowym przekazaniem natchnionych treści. 

Nowo ustanowionym lektorom i ich rodzinom składamy gratulację i  serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg udziela im potrzebnych łask.

1

Zdjęcie 1 z 14