Pan przyjdzie i nie będzie zwlekał, rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i objawi się wszystkim narodom.
(Por. Ha 2,3; 1 Kor 4, 5)

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

W trakcie okresu Bożego Narodzenia, będziemy przeżywali święto Epifanii, czyli Objawienia się nowonarodzonego Mesjasza wszystkim narodom. Dobrze nam znane postacie Mędrców ze Wschodu, w geście składania darów Dziecięciu, oddają pokłon Zbawicielowi w imieniu wszystkich narodów. Z Ewangelii św. Jana wiemy, że Słowo przyszło do swoich, ale oni Go nie przyjęli. Bez oczyszczenia serca ze złych skłonności nie można przyjąć Dzieciątka z Betlejem. Małe niemowlę może wprowadzić nas w duże zakłopotanie, jeżeli w konfrontacji z niewinnością i pokorą wyjdzie z nas to, co niegodziwe i pyszne. 

 

Pierwsze Objawienie dało człowiekowi wolność od grzechu i prawo wejścia na ucztę w królestwie niebieskim. Ale to nie koniec ponieważ czekamy na powtórne przyjście Chrystusa, można by rzec, na Jego ponowne objawienie, kiedy przyjdzie w chwale na obłokach niebieskich, razem z aniołami i ze świętymi, aby dokonać sądu nad światem. A będzie to sąd nieubłagany dla tych, którzy odrzucili drogę miłosierdzia. 

Za chwilę w modlitwie pełnej szczerości i ufnego oddania się Chrystusowi, zwróć uwagę na to, że do powtórnego przyjścia Zbawiciela, jesteśmy prowadzeni i przygotowywani przez Niego samego. To z rąk Jezusa otrzymujemy łaskę odpuszczenia grzechów podczas spowiedzi św., to rękami Jezusa otrzymujemy pokarm niebieski, chleb życia wiecznego, to mocą Jezusa jesteśmy pokrzepieni w każdym z siedmiu sakramentów. Owszem widzimy kapłana ziemskiego, człowieka, jak każdy z nas, ale wierzymy, że poprzez tego człowieka działa Bóg. Jezus przygotowuje nas, na swoje powtórne Objawienie poprzez życie sakramentalne. Nasze życie sakramentalne, to znak żywej relacji z Chrystusem  i wyraz postawy czuwania. 

 

Modlitwa

Pod Twoją obronę…

Panie, nasz Boże, mocą Twojej łaski przygotuj nasze serca, abyśmy byli godni wziąć udział w uczcie wiecznego życia i mogli otrzymać pokarm niebieski z rąk Jezusa Chrystusa, gdy przyjdzie w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.