Odkąd 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił Rok Świętego Józefa, zarówno wiele osób, jak i całe wspólnoty parafialne odkrywają na nowo Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Drodzy parafianie dziękujemy Wam za pozytywny odbiór tych inicjatyw związanych z kultem świętego Józefa, które podejmujemy w naszej parafii.

16 czerwca w naszej parafii odbyło się kolejne nabożeństwo ku czci świętego Józefa. Tym razem wierni wraz z duszpasterzami wyruszyli w procesji, podczas której odmówiono Koronkę do św. Józefa. To już kolejna forma kultu skierowana do Opiekuna Zbawiciela zaproponowana  przez  starowiejskich kapłanów parafianom. Tekst modlitwy jest bardzo prosty i można ją odmawiać przy pomocy paciorków różańca. W miejscu, w którym odmawiamy na Różańcu Ojcze nasz, wypowiada się słowa: „Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy, naucz nas świętego życia”. To krótkie wezwanie przypomina, że być mężem sprawiedliwym, to oddawać każdemu to, co się mu prawnie należy. Józef oddawał Bogu wszystko: modlitwę, ofiary, wierność spisanemu prawu oraz wewnętrznym natchnieniom. Jak uczył Jezusa cnoty sprawiedliwości, tak też zachęca nas do jej praktykowania. Na paciorkach, które przynależą modlitwie Zdrowaś Maryjo, Koronka do św. Józefa przewiduje wezwanie: Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. W czerwcu, gdy czcimy Najświętsze Serce Jezusa, te słowa nabierały szczególnego znaczenia. Ich głębia podkreślona jest także w liście apostolskim papieża Franciszka „Patris corde”, w którym Ojciec Święty dzieląc się  refleksjami na temat Opiekuna Zbawiciela, zaczyna od serca, a dokładnie od ojcowskiego serca, bo takie właśnie było serce Józefa. To serce jest przy Jezusie i pragnie być też z naszymi sercami. 

 

Drodzy parafianie zachęcamy, abyśmy nie ustawali w modlitwie do naszego Patrona i już zapraszamy na kolejne nabożeństwa! Poniżej znajdziemy linki do aktualnej litanii do św. Józefa oraz innych modlitw, które można odmawiać również w ramach pobożności prywatnej.

 

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/280/Litania-do-Swietego-Jozefa

 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/4.html

 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/17.html