Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego i głoście je na całym świecie.
Oto przyjdzie nasz Zbawiciel, odrzućcie bojaźń.

 

Na drogach adwentowego czuwania.

 

Człowiek, który zgubił drogę do domu i jest w obcym miejscu może odczuwać lęk. Kiedy wybieramy grzech, to schodzimy z drogi prowadzącej do Boga. Popatrzmy na nasze serca i w poufnej rozmowie z Jezusem, odkryjmy przed Nim najbardziej skrywane lęki. Popatrzmy na te wszystkie momenty, w których ogarnęła nas bojaźń, bo opuściliśmy drogę Bożych przykazań, drogę Miłości. 

Czy kiedy Bóg zapuka do moich drzwi, będę gotowy, aby mu otworzyć?

Obecność Zbawiciela w naszym życiu wprowadza do naszych serc pokój. Nie musimy już uciekać, bo jesteśmy w ramionach Dobrego Pasterza, który zna nas po imieniu.

Odkryć prawdę o tym, że nasze teraz przeżywamy w obecności Jezusa, to zauważyć w sobie siłę i radość, tak bardzo potrzebne do głoszenia Ewangelii i dawania cichego świadectwa wiary.   

W ciszy serca poproś dziś o łaskę zdolności do czuwania na modlitwie. Niech twoja osobista rozmowa z Bogiem będzie zawsze pełnym ufności spojrzeniem w stronę Zbawiciela, który nadchodzi.

Modlitwa

Zdrowaś Maryjo 1x

Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.