Misje Święte w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi
w Roku Jubileuszowym 35. rocznicy erygowania Parafii

15 – 21 października 2022 r.

BÓG CIEBIE SZUKA, A TY – CZY SZUKASZ BOGA?

 

Sobota, 15 października
Czy Bóg jest moją najwyższą miłością?

17:00 – Różaniec
17:30 – Msza święta na rozpoczęcie Misji

 

Niedziela, 16 października
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
(przynosimy świece)

7:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną
9:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną
11:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną

18:00 – Różaniec
18:30 – Msza święta z ogólną nauką misyjną dla młodzieży
20:00 – Apel Jasnogórski

 

Poniedziałek, 17 października
Czy potrzebuję nawrócenia?

7:30 – Różaniec
8:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną
10:00 – Liturgia Słowa Bożego i nauka misyjna dla dzieci szkolnych
16:30 – Różaniec
17:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną
18:00 – Nauka misyjna dla kobiet
19:00 – Nauka misyjna dla młodzieży
20:00 – Apel Jasnogórski

 

Wtorek, 18 października
Grzechem ranię Boga i człowieka

7:30 – Różaniec
8:00 – Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym
10:00 – Nauka misyjna dla dzieci szkolnych z nabożeństwem pokutnym
16:00 – Pojednanie w rodzinie i sąsiedztwie
16:30 – Różaniec
17:00 – Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym
19:00 – Nauka misyjna dla mężczyzn
19:30 – Droga Krzyżowa ulicami parafii

 

Środa, 19 października
Bóg obdarza mnie swoim życiem w sakramencie pokuty

7:30 – Różaniec
8:00 – Msza święta z ogólną nauką misyjną
8:30 – 12:00 – Spowiedź święta
12:00 – Msza święta z nauką misyjną dla dzieci szkolnych
13:30 – 15:00 – Spowiedź święta
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 – 17:00 – Spowiedź święta
16:30 – Nabożeństwo do św. Józefa z odczytaniem złożonych próśb i podziękowań
17:00 – Msza święta za zmarłych (modlitwa za zmarłych oraz za tych, którzy nie przystąpili do spowiedzi świętej)

 

Czwartek, 20 października
Miłość i wiara w rodzinie drogą do świętości

7:30 – Różaniec
8:00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
10:00 – Odwiedziny obłożnie chorych
16:30 – Różaniec
17:00 – Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
18:00 – Apel Jasnogórski

 

Piątek, 21 października
Z Wieczernika na Kalwarię

7:30 – Różaniec
8:00 – Msza święta i dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa
10:00 – Msza święta dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia i błogosławieństwem lourdzkim
15:00 – Nabożeństwo misyjne z błogosławieństwem małych dzieci i matek oczekujących potomstwa
16:30 – Różaniec
17:00 – Msza święta na zakończenie Misji (procesja z Krzyżem Misyjnym, poświęcenie krzyży rodzinnych, nałożenie odpustu zupełnego na każdy krzyż na chwilę naszej śmierci, błogosławieństwo misyjne z możliwością uzyskania odpustu zupełnego)