Piątek, 29 kwietnia
Dzień wdzięczności za dar kapłaństwa i modlitwa o nowe powołania

Suma Odpustowa o godz. 17:00, na którą zaprosiliśmy wszystkich Kapłanów Rodaków i Siostry Rodaczki

 

Sobota, 30 kwietnia
Dzień modlitwy w intencji grup i wspólnot parafialnych

Suma Odpustowa o godz. 11:00, sprawowana przez Kapłanów – byłych Wikariuszy. Na Mszę św. zapraszamy wszystkich, którzy w ciągu 35. lat istnienia Parafii należeli do Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej i Apostolskiej Grupy Młodzieży

 

Niedziela, 1 maja
Główna Uroczystość Jubileuszowa

Suma Odpustowa o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki z Tarnowa dla wszystkich Parafian i Czcicieli św. Józefa