Patris corde (Ojcowskim sercem) – taki tytuł nosi List Apostolski papieża Franciszka, wydany 8 grudnia 2020 r., z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

Dzieląc się „osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas”, Franciszek wskazuje, że „wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie […] orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”, który „przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.

Ma nam w tym pomóc Rok Jubileuszowy, który dla naszej parafii ma znaczenie kluczowe. Józef Rzemieślnik patronuje nam bowiem od 35. lat.

To wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Bożej Opatrzności, wielkie zobowiązanie i zadanie, które staje przed nami dzisiaj, gdy pragniemy przywrócić religijne oblicze naszych małżeństw, rodzin i wspólnoty.

W sobotę, 19 marca, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, rozpoczniemy nabożeństwa do naszego Patrona. Przez dziewięć kolejnych miesięcy będziemy prosić św. Józefa o opiekę nad naszą wspólnotą. Na nabożeństwo zapraszamy o godz. 17:00. Po nabożeństwie Msza św., której będzie przewodniczył ks. Mariusz Żaba, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Limanowej-Sowlinach.

Zachęcamy także do składania próśb i podziękowań w skrzynce intencji modlitewnych do św. Józefa, która wyłożona jest w kościele na stoliku pod chórem.