27 czerwca br., nasz rodak ojciec Andrzej Ćwik
obchodził w naszej parafii 25-lecie święceń kapłańskich. 

Ojciec Andrzej Ćwik syn Jakuba i Antoniny wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów w 1987 roku. Już jako kleryk w 1991 roku wyjechał do Brazylii, gdzie ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przez 10 lat posługiwał na tamtejszej ziemi. Msza prymicyjna o. Andrzeja w parafii starowiejskiej odbyła się 9 czerwca 1995 roku. Od 16 lat o. Andrzej posługuje w Patagonii w Argentynie.

Z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa życzymy naszemu rodakowi obfitości łaski Bożej, opieki Matki Boskiej Bolesnej, Pani Limanowskiej oraz świętego Józefa. Niech każdy dzień życia będzie dla o. Andrzeja wypełniony Bożą miłością i pokojem. Szczęść Boże!