WIELKI CZWARTEK

W Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po Mszy przeniesiemy Pana Jezusa do Ciemnicy i rozpocznie się adoracja do godz. 22:00.

W Wielki Czwartek można zyskać odpust zupełny:
1) za pobożne odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej;
2) za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji.

Komunia Święta w czasie Triduum Paschalnego może być udzielana tylko i wyłącznie w ramach celebracji Mszy św. lub Liturgii Męki Pańskiej. Wyjątek od tej zasady stanowią chorzy. Im Komunię można zanieść do domu o każdej porze w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Natomiast w Wielką Sobotę Komunię Świętą można udzielić tylko i wyłącznie jako Wiatyk, czyli umierającym lub chorym w niebezpieczeństwie śmierci.

WIELKI PIĄTEK

Adoracja w Ciemnicy od 8:00 do 15:00. O godz. 15:00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w ramach pierwszego dnia nowenny przed Świętem Miłosierdzia, po koronce nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O 16:00 rozpoczniemy celebrację wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Adorację rozpoczniemy odśpiewaniem trzech części Gorzkich Żali. O 21:00 zapraszamy na adorację młodzież uczącą się, studiującą i pracującą. Adorację przy Grobie Bożym zakończymy o godz. 23:00.

Ofiary złożone przy adoracji Krzyża są przeznaczone na Ziemię Świętą.

Dzisiaj można zyskać odpust zupełny:
1) za pobożne uczestnictwo w adoracji Krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej;
2) za indywidualne odprawienie albo udział w Drodze Krzyżowej lub też pobożne zjednoczenie się (dzięki transmisji radiowej lub telewizyjnej) z nabożeństwem Drogi Krzyżowej odprawianej przez papieża;
3) za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji.

Przypominamy o poście ścisłym i abstynencji w Wielki Piątek. Abstynencja od pokarmów mięsnych obowiązuje osoby od 14. roku do końca życia. Natomiast post ścisły (trzy posiłki, w tym jeden do syta) osoby między 18. a 60. rokiem życia.

Postarajmy się przyozdobić na Wielki Piątek krzyże przydrożne oraz krzyże w naszych domach.

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Bożym od godz. 8:00 do 13:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00.

Dzisiaj można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w celu adoracji.

O 18:45 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia w ramach drugiego dnia nowenny przed Świętem Miłosierdzia.

Celebrację Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy rozpoczniemy o godz. 19:00 od poświęcenia ognia i Paschału przed kościołem. Następnie Liturgia Eucharystyczna. Na Wigilię Paschalną zabierzmy ze sobą świece.