Życie  Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy.
I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

W pierwszym tygodniu listopada można zyskiwać odpusty zupełne, które można ofiarować jedynie za duszę w czyśćcu cierpiące (czyli za zmarłych). Aby w ten sposób duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zyskać i wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach: 

1. Jeden odpust w Dzień Zaduszny, czyli od południa 1 listopada aż do północy 2 listopada – za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy
i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba też spełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu. 

2. Codziennie od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu. 

 

TRZY ZWYCZAJNE WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU:

1. spowiedź sakramentalna;

2. Komunia św. 

3. modlitwa w intencji Ojca Świętego (np.: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo)

 

Codziennie można zyskać tylko jedne odpust zupełny. 

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE,

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU.