Duch Święty – trzecia osoba Trójcy Świętej.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego chcemy odkryć prawdę o tym,
że Duch Święty to Bóg prawdziwy, trzecia osoba Boska. Bo gdzie stępuje Duch Święty tam rozjaśniają się ludzkie umysły i prawda Ewangelii płonie czystym ogniem miłości w sercach wierzących w Chrystusa.

Jezus daje swoim uczniom Ducha Świętego, aby rozumieli Pisma. Dzień, w którym dokonuje się Zesłanie Parakleta (Pocieszyciela) na Apostołów jest nazywany dniem Pięćdziesiątnicy, ponieważ tyle właśnie dni minęło od Zmartwychwstania Chrystusa. Dla Izraelitów dzień, w którym pod postacią ognistych języków pierwsza wspólnota uczniów Zbawiciela przyjęła dar z wysoka, związany był z świętem Tygodni. Tego dnia Żydzi wspominali Przymierze synajskie i dar Prawa. Duch Święty wprowadza w nas Nowe Przymierze i wypisuje Prawo Boże już nie na kamiennych tablicach, ale w naszych sercach. 

Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!” Przyjść do Jezusa i pić to otworzyć się na dar Ducha Świętego i zostać napełnionym łaską miłości. My, którzy w Jezusie mamy Odkupiciela, zostaliśmy odrodzeni ze śmierci grzechu dzięki łasce Boga. Po tym czego dokonał Chrystus rozpoczyna się czas Kościoła – czas Ducha Świętego, który rozpoczyna dzieło uświęcenia. Po to mamy dar Ducha Świętego, aby wszystko to co w nas zepsute poprzez grzech, zostało odnowione poprzez uświęcającą moc Ducha. Jeżeli Duch nas uświęca to znaczy, że nas oczyszcza i podnosi z upadku. Uświęcony jest ten, kto należy do Boga, a wyrzeka się zła i wszystkiego, co ze złem związane. A ojcem zła, wszelkiego kłamstwa jest szatan. Panowanie złego ducha polega tylko na strachu, bo nie ma w nim miłości, dlatego pojawia się tam miejsce dla lęku przed mocniejszym. Widzimy jednak, że panowanie diabła jest tylko pozorne. Nie musi się go lękać ten, kto żyję w łasce uświęcającej, a żyć w łasce to być otwartym na dar Ducha Świętego. Wszędzie tam, gdzie pozwalasz w swoim życiu na to, aby kształtowała cię Boża łaska, aby działał w twoim życiu Duch Święty, stajesz się wolny. Kto należy do Ducha Świętego ten wolny jest od śmierci wiecznej. 

Otwórzmy się na dar Ducha Świętego! Podobnie, jak otwieramy się na ciepło płynące od słońca, tak szukajmy Ducha Prawdy. Ciepło budzi łono śpiącej cicho ziemi, jak Duch Święty, budzi święty Kościół!