W związku z upływem kadencji wybranych przed pięciu laty Parafialnych Rad Duszpasterskich, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż zarządził w całej Diecezji nowe wybory do tychże Rad. Wybory odbędą się w niedzielę, 23 października. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, miesiąc przed wyborami należy rozpocząć proces zgłaszania kandydatów.

Kandydatami na członków do Rady Duszpasterskiej mogą być osoby pełnoletnie, które czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znane z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Ponieważ proces wyborów do Rady zbiega się w naszej parafii z Misjami Świętymi, dlatego – by nie zakłócać przeżywania Misji – nazwiska kandydatów w formie pisemnej – można składać od poniedziałku, 26 września, do niedzieli, 2 października włącznie, do urny, która wystawiona jest pod chórem.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w niedzielę, 9 października. Wybory do nowej Rady – zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa – odbędą się w niedzielę, 23 października.