WYNIKI WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

przy Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi

 

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostały przeprowadzone w niedzielę, 23 października 2022 r.
Karty z nazwiskami kandydatów były składane przez wyborców do urny umieszczonej pod chórem kościelnym w godzinach: od 6:30 do 16:30.
Czynne prawo wyborcze przysługiwało wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.
Do głosowania przystąpiło 367 osób.
Ważnych głosów oddano 367.
Nieważnych głosów – 0.

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi na nową kadencję (2022-2027) przedstawia się następująco (podajemy w kolejności alfabetycznej):

Urszula Biernat
Kazimierz Bulanda
Aleksander Ćwik
Piotr Fiejtek
Bogdan Pałka
Marian Pałka
Marzena Stach
Jan Tomera
Paweł Zabajewski
Tadeusz Zoń

 

Wyborcom dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu.