Drodzy parafianie!

W związku z zarządzeniami władz z 24.03. oraz dekretem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z 24.03. jak również notą uzupełniającą dekret naszego Biskupa z dnia 25.03. podajemy wyjaśnienie odnośnie przyjmowania sakramentów, szczególnie spowiedzi świętej.

1. Nie będzie spowiedzi świętej dla dorosłych i dzieci
w formie zorganizowanej. Spowiedź dla poszczególnych rejonów parafii jest odwołana z powodu panujących obostrzeń – zakaz zgromadzeń do 5 osób.
2. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się z księdzem na spowiedź drogą telefoniczną pod numerem: (18) 3329 324

2. W tej sytuacji przypominamy i prosimy, aby wierni korzystali z aktu żalu doskonałego.
Zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960), jak również Katechizm Kościoła Katolickiego (nr. 1452)  wskazuje, że Kościół w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się,  daje wiernym możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich po przez wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi
sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia
wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały,
ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie
spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Wzbudzając żal doskonały i pragnienie spowiedzi warto najpierw pomyśleć o Bogu, który z miłości do człowieka stworzył świat oraz dał nam tchnął w nas pierwiastek życia. Następnie pomyślmy o Jezusie Chrystusie, który jest naszym Zbawicielem i oddając z nas życie na krzyżu odkupił każdego człowieka z niewoli grzechu.Na koniec uświadom sobie, że brak żalu za grzechy i trwanie w oddaleniu od miłości Bożej jest poważnym zagrożeniem duchowym dla człowieka i może skutkować karą wiecznego potępienia.

Należy odmówić:
Wierzę w Ciebie, Boże żywy…
Ufam Tobie boś Ty wierny…
Boże, choć Cię nie pojmuję…
Ach żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

Należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy
i pragnąca spowiedzi
już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi,
czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób
sakramentalny lub duchowy).
Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć,
że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków:
rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni
nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to
można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii
osoby jednającej się z Bogiem.