17 sierpnia z Tarnowa wyruszyła Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Pielgrzymi już 37 raz będą podejmować trud modlitwy i wyrzeczenia, aby zanieść przed jasnogórskie oblicze Maryi intencję własne, ale także nas wszystkich.


 Pielgrzymki, jako powszechna forma religijności, są jednak typowym wyrazem religijności ludowej. Kościół, świadomy zgodności między nauczaniem Chrystusa a duchowymi wartościami pielgrzymowania, nie tylko tę uznaną formę pobożności zachował, ale też przez całe wieki do niej zachęcał i zachęca nadal. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, wśród form pobożności wiernych i religijności ludowej, wymienia cześć oddawaną relikwiom, nawiedzanie sanktuarium i pielgrzymki. Za Konstytucją o liturgii świętej stwierdza, iż „te formy pobożności
są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują”. W Konstytucji o liturgii świętej Sobór Watykański II zaleca, by je „tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa”11. Zwraca uwagę na to, aby podtrzymywać i wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać i pogłębiać zmysł religijny, w tym konieczne jest rozeznanie duszpasterskie.

Wszystkich, którzy nie mogą udać się na pielgrzymkę zachęcamy do pielgrzymowania duchowego. Niech nasza modlitwa wspiera pielgrzymów z naszej diecezji.