W dniach od 27-29 sierpnia bieżącego roku na Jasnej Górze odbywało się 386 Zebranie Plenarne KEP.

 

Biskupi polscy wypowiedzieli się m. in. na tematy: 

o religii w szkole, powrocie na Msze Święte i ochronie małoletnich
https://episkopat.pl/episkopat-o-religii-w-szkole-powrocie-na-msze-swiete-i-ochronie-maloletnich-komunikat-po-obradach/ 

o ujednoliceniu tekstów modlitw
https://episkopat.pl/bp-balabuch-biskupi-ujednolicili-teksty-modlitw/

o stanowisku Konferencji Episkopatu Polski na temat kwestii LGBT+
https://episkopat.pl/kep-szacunek-dla-osob-zwiazanych-z-ruchem-lgbt-nie-oznacza-bezkrytycznego-akceptowania-ich-pogladow/