W okresie Wielkiego Postu rozważamy mękę Jezusa i świadomi własnej grzeszności prosimy Boga o miłosierdzie. W lepszym zjednoczeniu się z naszym Zbawicielem pomagają nam nabożeństwa pasyjne.

W naszej parafii nabożeństwa pasyjne odbywają się w piątek i w niedzielę.
W piątek o godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej, zaś
w niedzielę o godz. 13:00 Droga krzyżowa, a o godz. 14:00 Gorzkie żalę