Drodzy parafianie!

Za nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
zwana popularnie Bożym Ciałem. Zapraszamy Wszystkich do licznego udziału w procesjach eucharystycznych podczas Oktawy Bożego Ciała! Niech nie zabraknie szczególnie dzieci. Czas Oktawy to doskonała okazja do osobistego i wspólnotowego uwielbienia i dziękczynienia za ten niezwykły dar, którym jest Ciało i Krew Chrystusa, prawdziwy pokarm dający życie wieczne.  

Wiara Kościoła w żywą obecność Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina od samego początku jednoczy całą Wspólnotę i gromadzi nas chrześcijan na Eucharystii.

W to co głęboko wierzyli uczniowie Pana Jezusa i co zostało potwierdzone na licznych soborach powszechnych, znalazło również potwierdzenie w objawieniach, które miała św. Julianna z Cornillon w 1207 roku. Zgodnie z tradycją hagiograficzną, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 r., św. Juliannie ukazać miał się Chrystus, który w widzeniu domagał się ustanowienia święta Eucharystii w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił w 1246 r. uroczystość Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege, oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulicami miasta. Sprawa święta Eucharystii nie została jednak zapomniana. Problemem tym zajął się późniejszy biskup Verdun, a od 1261 r. papież Urban IV. Do ostatecznego uznania uroczystości Bożego Ciała za ogólnokościelną papieża tego skłonił jednak dopiero cud eucharystyczny, do którego doszło w Bolsenie w środkowych Włoszech w 1263 r. W czasie jednej z mszy św., podczas przemienienia, odprawiający kapłan zauważyć miał, że z konsekrowanej hostii zaczynają spadać krople krwi. Poplamiona krwią chusta została przesłana papieżowi, który w tym czasie przebywał w Orvieto w Umbrii. Urban IV umieścił relikwię w tamtejszej katedrze, a pod wpływem fascynacji cudem rozpoczął aktywne starania, których celem miało być ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.