Drodzy Parafianie!

W dniach od 15 do 21 października br. będziemy przeżywać Jubileuszowe Misje Święte.

Misje to szczególny czas obecności Jezusa w naszej wspólnocie. Do słuchających Go mieszkańców Galilei powiedział: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Celem Misji jest odrodzenie wiary, nadziei i miłości w naszych małżeństwach i rodzinach.

Misje są wielką szansą i darem Pana Boga dla wszystkich bez wyjątku. Dlatego zapraszamy wierzących, aby pogłębili swoją wiarę. Zapraszamy wątpiących, aby znaleźli odpowiedzi na pytania związane z sensem życia. Zapraszamy chorych, aby u stóp krzyża zaczerpnęli siły do dźwigania swojego cierpienia. Zapraszamy młodzież i dzieci, aby wsłuchując się w nauczanie Jezusa, mogli wzrastać w mądrości i w łasce, u Boga i u ludzi. Wszyscy potrzebujemy ciągłego nawracania się do Boga. Iluż to ludzi przyznaje się do Jezusa, a w życiu rodzinnym, zawodowym czy społecznym nie kieruje się nauką Ewangelii. Trafnie to ujął św. Jan Paweł II stwierdzając, że dzisiaj wielu „żyje tak, jak gdyby Boga nie było”.

Dlatego prosimy każdą i każdego z Was: podejmijcie to wielkie i święte zadanie. Pomóżcie dotrzeć na Misje wszystkim zagubionym w wirze spraw i zajęć, zalęknionym, którzy obawiają się spotkania z Panem Bogiem.

Niech ten czas Misji służy także dobremu przeżyciu Jubileuszu 35. rocznicy erygowania naszej parafii.

Pan Bóg oddał życie za każdą i każdego z nas. Bez wyjątku. Dziś liczy na nas, bo zna nas po imieniu. I ma do tego prawo. Niech się nie zawiedzie.

Wasi duszpasterze