Duszpasterze

Ks. mgr Mariusz Nosal
proboszcz
data święceń 1995-06-03
w parafii od 2020-08-08

Ks. mgr lic. Piotr Siemek  
wikariusz
data święceń 2004-05-29
w parafii od 2021-08-26

Ks. mgr Marian Tyrka
emerytowany proboszcz
data święceń 1975-06-01
w parafii od 1987-04-08

Rys historyczny parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi.

Przez kilka stuleci mieszkańcy Starej Wsi uczęszczali do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Z uwagi na to, że wielu z nich musiało pokonywać dużą odległość, nawet do 8 km do kościoła parafialnego, dlatego Ks. Bp Jerzy Ablewicz ówczesny biskup tarnowski, podczas wizytacji kanonicznej parafii Matki Boskiej Bolesnej w 1975 r. zaproponował, aby w Starej Wsi podjęto starania o budowę kościoła.

Ostateczna decyzja została podjęta w 1983 r. Na prośbę Ks. Bpa Ablewicza misji budowy kościoła i organizacji struktur parafialnych podjął się ks. Marian Tyrka, posługujący w tamtym czasie jako wikariusz limanowski. Po trzech latach przygotowań i uzyskaniu stosownych zezwoleń rozpoczęto pracę budowlane z dniem 4 maja 1987 r.

Zaczątki budowy dnia 11 lipca 1987 r. na Mszy św. polowej poświęcił Ks. Bp Piotr Bednarczyk, zaś 21 czerwca 1992 r.   dokonał on wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca św. Jana Pawła II w Tarnowie w 1987 r.

Usytuowanie kościoła wśród gór na tle zalesionego stoku narzuciło projektantowi inż. Leszkowi Pilawskiemu z Limanowej konieczność przyjęcia bryły, która byłaby złożona z form trójkątowych czytelnych od strony wszystkich elewacji. To dało powierzchnię środkową tzw. parabolę hiperboliczną. Przed wejściem głównym do kościoła postawiono wysoki posąg Chrystusa z wyciągniętymi rękami w geście zaproszenia. Jezus zdaję się mówić do wszystkich: „przyjdźcie do mnie”! Figurę wykonał artysta rzeźbiarz Jerzy Krzysztoń z Krakowa.

Wewnętrzny wystrój świątyni zaprojektował artysta dr Józef Furdyna z Krakowa.  W ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Rodziny będący kopią otoczonego kultem obrazu św. Rodziny w Kaliszu. Wokół obrazu znajduję się polichromia figuralna, która podkreśla rolę św. Józefa, jako patrona kościoła, rodziny i dobrej śmierci. Na ścianach możemy zobaczyć oryginalne stacje Drogi Krzyżowej. Na uwagę zasługuje nowy ołtarz z kopią cudownej Piety Limanowskiej. Konsekracji kościoła dokonał 28 czerwca 2000 r.
Ks. Bp dr Wiktor Skworc ówczesny biskup tarnowski.

Pasterka 2013