KANCELARIA PARAFIALNA
od poniedziałku do piątku w godzinach:
16:0o – 17:oo
(i pół godziny po wieczornej Mszy św.);
w sobotę od 9:00 do 10:00.
W nagłym wypadku o każdej porze.
Narzeczeni – po wcześniejszym ustaleniu terminu z kapłanem.
DANE KONTAKTOWE
Adres
Stara Wieś 695, 34-600 Limanowa
Telefon
18 332 93 24
E-mail
stara_wies@diecezja.tarnow.pl
Strona internetowa
www.parafiastarawies.pl
Rachunek bankowy
PKO Bank Polski Oddział 1 w Limanowej
88 1020 3453 0000 8002 0047 2936
Chrzest
1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w czasie Mszy Świętej, w niedzielę w ustalonym terminie, oraz poza nią w soboty.

2. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza parafii dąbrowskiej powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

3. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

 • Niepraktykujące
 • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

4. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą oraz zabranie ze sobą:

 • Białej szaty
 • Świecy chrzcielnej

5. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.

 

Pogrzeb

 

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

 • Akt zgonu z USC
 • Karta zgonu wydana przez lekarza
 • Informację o przyjęciu sakramentów świętych
 • Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii

3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

 

Sakrament małżeństwa

 

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. „Licencja”), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich
 • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy

4. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

Do chorych udają się nadzwyczajni szafarze komunii świętej. W razie potrzeby skorzystania przez chorego z sakramentu pokuty i pojednania, prosimy o kontakt z duszpasterzem.