Szanowni Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego

 

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi o wrażliwych sercach, którzy chcieliby je otworzyć dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Na terenie Powiatu Limanowskiego aktualnie funkcjonuje 61 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad 100 wychowanków. Niestety, liczba dzieci potrzebujących opieki, stale rośnie, a osób gotowych podjęcia misji wychowania brakuje. Pragniemy uniknąć sytuacji, w której nie będziemy w stanie zapewnić potrzebującym dzieciom ciepłego i stabilnego środowiska wychowawczego jak najbliżej miejsca ich zamieszkania. Nie chcemy bowiem pozbawiać ich możliwości spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz całkowicie wyrwać ze znanego im środowiska.

Dlatego, jeżeli pragniesz przypomnieć dzieciom, czym jest prawdziwa rodzina, skontaktuj się z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, który znajduje się przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, te. 18 449 97 57.

 

Starosta, mgr Mieczysław Uryga