Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały
i uraduje się wasze serce.

(Por. Iz 30, 19. 30)

 

II Niedziela Adwentu to dobry czas, aby w naszym duchowym przygotowaniu do Bożego Narodzenia powiedzieć Jezusowi, że go potrzebujemy!

Trzeba postawić ten, jakże ważny krok na drodze wiary i bardzo poważnie zwrócić się do Zbawiciela z całym bagażem naszego dotychczasowego życia.

Właśnie dziś w pierwszy dzień tygodnia, wypatrując blasku Zmartwychwstania Chrystusa,
w bliskości Pana wołajmy: potrzebuję Cię Jezu! Zbliż się do mnie, bo odczuwać Twoją obecność, to dla mnie najpiękniejszy prezent, jaki chciałbym dziś otrzymać! 

Patrząc na ludzi zmagających się z epidemią, oraz jej skutkami widzimy, jak wielkie żniwo zbiera lęk, nieufność, narastający ciężar niepewności. I właśnie pośród tego mroku rodzi się światłość, która oświeca każdego człowieka. Zupełnie jak wtedy,  gdy pośród zimnej nocy ludzkich grzechów narodził się Jezus – Nadzieja dla świata! 

Pośród tej ciszy wywołanej przez strach zaczynamy słyszeć głos.
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud – mówi wasz Bóg. (Iz 40,1)
Podnieść głowę do góry, bo przychodzi twój Bóg, który ma moc rozproszyć tą ciemność, którą wprowadził w twoje życie grzech. Zacznij prostować drogi swojego życia, bo oto nadchodzi nasz Zbawca!

 

Modlitwa

Eucharystia

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.