„Bóg stał się dla ciebie człowiekiem”

 

Drodzy parafianie św. Augustyn trafnie stwierdził, że Bóg stał się człowiekiem dla każdego z nas. Zbawienie stało się naszym udziałem. Zachęcamy, aby z okazji świąt Narodzenia Pańskiego odnowić naszą wiarę. Szczególnie zwróćmy uwagę na wielką tajemnicę naszej wiary, jaką jest obecność Boga pośród nas pod postaciami chleba i wina. Pokora i cichość Boga puka do naszych serc i pragnie ubogacić nasze ubóstwo. 

 Dla wszystkich parafian przesyłamy najlepsze życzenia. Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia! Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.