Jesteśmy po Nawiedzeniu Figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano. Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie uroczystości: Radzie Parafialnej, poszczególnym osiedlom za wykonanie ozdobnych wieńców i bram powitalnych, przystrojenie drogi od granicy parafii i udekorowanie placu kościelnego, Ochotniczej Straży Pożarnej, pocztowi sztandarowemu, delegacjom niosącym Figurę św. Michała, ceremoniarzom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, Chórowi Chłopięcemu z Bazyliki Limanowskiej, Regionalnej Kapeli „Głos Beskidu” z Siekierczyny, Zespołowi Regionalnemu „Starowiejski Hyr”, p. organiście i p. kościelnemu, fundatorom figury św. Michała Archanioła, Wam wszystkim za piękne i liczne uczestnictwo przez cały czas trwania Nawiedzenia.

 

W imieniu Księży Michalitów dziękujemy za ofiary złożone na tacę w czasie Nawiedzenia, które zostały przekazane na rozwój kultu św. Michała i na dzieła apostolskie Zgromadzenia Księży Michalitów.

 

Michał Archanioł zdobył nasze serca. Kościół, począwszy od powitania Figury, tętnił życiem. Na zaproszenie Księcia wojsk anielskich odpowiedzieliśmy wiarą i ufnością. Sakrament pokuty i pojednania, ogromna ilość rozdanych Komunii Świętych, długie wpatrywanie się w oblicze św. Michała – są tego namacalnym dowodem i potwierdzeniem.

 

W czasie Nawiedzenia wielu z nas przyjęło Szkaplerz św. Michała. Gdyby ktoś jeszcze miał intencję przyjęcia Szkaplerza to będzie mógł to uczynić. Zachęcamy także dzieci i młodzież, które szczególnie narażone są na różne ataki i zniewolenia, aby przyjęły Szkaplerz i oddały się w opiekę św. Michała.

 

Zewnętrzną pamiątką Nawiedzenia jest figura św. Michała Archanioła, wykonana w miejscu cudownych objawień na Gargano, umieszczona tymczasowo z prawej strony prezbiterium. To nie tylko pamiątka. To żywa świadomość, że Michał Archanioł jest z nami. Że nie jest już oczekiwanym przez nas Gościem, ale jest mieszkańcem naszego kościoła i naszej wspólnoty.

 

Czas mocy i łaski trwa. Duchowym powrotem i przypomnieniem Nawiedzenia w parafii będzie nabożeństwo do św. Michała w każdy drugi czwartek miesiąca. W tym miesiącu – ze względu na święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przypadające 29 września – nabożeństwo odbędzie się w piątek o godz. 18:00. Po Mszy będzie można przyjąć szkaplerz św. Michała.

 

Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Michała, wszystkich Parafian, na spotkania z Księciem wojska anielskiego.

 

KTÓŻ JAK BÓG!