W związku z dynamicznym wzrostem liczby osób zarażonych wirusem COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7 m2 w „strefie czerwonej”) informujemy, że w naszym kościele może przebywać na Mszy św. 90 osób: 70 osób w nawie głównej i 20 osób na chórze. Od przyszłej niedzieli uruchomimy także dolną kaplicę, w której będzie mogło uczestniczyć dodatkowo 30 osób. Ci, którzy stoją na placu przykościelnym, zachowują między sobą wymagany dystans.

 

Drodzy parafianie w dalszym ciągu prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas zgromadzeń liturgicznych. Ponadto przypominamy, że przy wejściach do kościoła są zamontowane bezdotykowe urządzenia służące do dezynfekcji rąk. 

 

Bardzo prosimy, aby każdy kto chce skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania zanim uklęknie przy konfesjonale zdezynfekował kratki od strony penitenta. W tym celu przy każdym konfesjonale ustawiono płyny do dezynfekcji oraz papierowe ręczniki. Zużyte ręczniki należy wrzucić do kosza, który jest przy konfesjonale. 

 

Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które pragną przyjmować Komunię świętą na rękę są proszone o podchodzenie do Komunii na końcu kolejki. Dłoń, na którą chcemy przyjąć Ciało Chrystusa należy wyprostować. Drugą dłonią przy kapłanie przyjmujemy Ciało Pańskie i spożywamy.