W sobotę drugiego marca w Limanowej rozpoczął się kurs lektorski. Biorą w nim udział m. in. chłopcy z naszej parafii. Otoczmy ich modlitwą, aby dobrze przygotowali się do posługi czytania Słowa Bożego. Kurs potrwa jeszcze przez kolejne 4 soboty. Zakończy się oficjalnym przyjęciem chłopców do grona lektorów i udzieleniem im pozwolenia na czytanie Słowa Bożego podczas liturgii.

OWMR 99. Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami.

W celebracji eucharystycznej lektor ma właściwą mu funkcję (por. nry 194-198), którą on sam winien pełnić.