Dzień 5 maja napełnia naszą parafię wielką radością. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy przyjęło Ciało i Krew Chrystusa Pana.

Jest to wielka chwila dla naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie dla was, drogie dzieci. Od tej Mszy Świętej będziecie korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie wieczne. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni. 

Doskonałym czasem wyrażenia tej wdzięczności drogie dzieci jest Biały Tydzień, na który zapraszamy was oraz waszych rodziców i krewnych. Każdy dzień Białego Tygodnia to okazja do modlitwy w różnych intencjach. 

Program Białego Tygodnia jest następujący: 

Poniedziałek, godz. 18:00 – dzień złożenia przyrzeczeń abstynenckich, modlitwa o trzeźwość w rodzinach. 
Wtorek, godz. 18:00 – dzień modlitwy za dar rodziców i bliskich, szczególnie modlitwa za matki i ojców. 
Środa, godz. 18:00 – dzień zawierzenia się Najświętszej Maryi Pannie, poświęcenie medalików. 
Czwartek, godz. 18:00 – dzień wdzięczności za dar sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, szczególnie modlitwa
o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.

Piątek, godz. 18:00 – dzień oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa, wyjaśnienie nabożeństwa pierwszego piątku.
Sobota, godz. 18:00 – dzień Misji, modlitwa za misjonarzy i misjonarki. Zakończenie Białego Tygodnia. 

Biały Tydzień to świetna okazja do rodzinnej modlitwy, dlatego serdecznie zapraszamy was drogie dzieci wraz
z rodzicami.