Drodzy rodzice! 

     Informujemy, że planowana I Komunia św. na dzień 17 maja 2020 nie odbędzie się!!!
Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie podać konkretnego terminu, w którym mogłaby się  odbyć  uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci.
Pomocne w tym względzie są wskazania Kurii Diecezjalnej, do których na ten moment odsyłamy.

Zgodnie z Komunikatem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, dotyczącym organizacji I Komunii św. postanawia się:

1. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w kwietniu i maju nie będą organizowane.

2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem minimum trzytygodniowego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

3. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych
w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych):
– Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane;
– Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (lub miesiącach wakacyjnych) będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności.

4. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału
w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali itp.)