Od 27 grudnia 2019 r. w naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana potocznie kolędą. Tu znajdziesz  porządek kolędy do 14 stycznia. 

Każdy ksiądz przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego ma obowiązek kolędowania na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się: „proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc
w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kań. 529 § l KPK).Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana jest odczytanie w rodzinie fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa oraz bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców, np: „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.

Co powinniśmy mieć gdy ksiądz przychodzi po kolędzie?

  • Stół nakryty białym obrusem
  • Krzyż i świece
  • Naczynie ze święconą wodą oraz kropidło

Porządek kolędy do 11 stycznia 2020 r.

 

3 stycznia 2020. Piątek.

Od godz. 9:00 Zakopane w od rodz. Pawła Rośka do rodz. Lisów.

Od godz. 9:00 Zakopane od rodz. Szewczyków do rodz. Saczków.

4 stycznia 2020. Sobota.

Od godz. 9:00 Podlas od rodz. Stanisława Prędkiego do rodz. Nawalańców.

Od godz. 9:00  Bulandówka, od rodz. Jana Zonia.

5 stycznia 2020 Niedziela.

Od godz. 13:00 Tątówka, od rodz. Wieczorków.

6 stycznia Trzech Króli. Poniedziałek.

Od godz. 13:00 Gaik, od S. Dębskiego do rodz. Ł. Dudki. bez dolnej części. 

7 stycznia 2020. Wtorek.

Od godz. 9:00 Podlas od rodz. Królów do rodz. Biedroniów, a następnie od rodz. Dutków do rodz. Jeżów. 

Od godz. 9:00 Golców cz. I. od rodz. Marciszów do rodz. Macieja Pałki. 

8 stycznia 2020. Środa.

Od godz. 9:00 Śr. Wsi cz. III, od rodz. Biedroniów do rodz.
S. Trojanowskiego. 

Od godz. 15:00 Śr. Wsi pod drogą od rodz. Stanisława Leśniaka do Kółka Rolniczego.

9 stycznia 2020. Czwartek.

Od godz. 9:00 Podlas od rodz. Bugajskich do rodz. Cebulów. 

                           Od godz. 15:30 Śr. Wsi cz. III c.d. od rodz. Biedroniów do rodz. Postrożnych przy tamie. 

10 stycznia 2020. Piątek.

Od godz. 15:00 Wyręb od Stefana Sikonia do rodz. Setlaków.

Od godz. 10:00 Łąki od rodz. Tomasza Ślazyka do rodz. Postrożnych.

11 stycznia 2020. Sobota.

Od godz. 9:00 Dzielec od rodz. Tokarczyków. 

Od godz. 9:00 Śr. Wsi cz. II, od rodz. Trojanowskich do rodz. Ślazyków. 

12 stycznia 2020. Niedziela.

od godz. 13:00 Ćwikówka od A. Ćwika.

13 stycznia 2020. Poniedziałek.

od godz. 15:00 Łąki od rodz. Augustynów do rodz. Kroczków.

od godz. 15:00 Kamerdynówka od rodz. P. Majdy.

14 stycznia 2020. Wtorek.

od godz. 9:00 Śr. Wsi cz. I od rodz. Fiejtków.

od godz. 13:00 Gaik domy na dole od rodz. Bolesława Pałki do rodz. Liszków nad sklepem.