Jesteś blisko, o Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem ze słów Twoich, że trwasz na wieki.
(Por. Ps 119 (118), 151-152)

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Z nadzieją patrzymy w przyszłość każdego dnia. Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Nadzieją, która mówi nam, że będzie lepiej, że damy radę, że prawdziwy pokój znajdziemy na drodze Bożych przykazań, bo one są prawdą. Naszą nadzieją jest Chrystus przede wszystkim dlatego, że przynosi nam dar zbawienia, uwalnia nas z niewoli grzechu. Kiedy czytasz Ewangelię to pamiętaj to nie jest tylko konkretna treść, która ma cię o czymś poinformować. To jest przesłanie, które zmienia życie.

 

Starożytni posiadali bardzo pesymistyczną sentencje: jakże szybko z niczego pogrążamy się w nicość. Choć mieli swoich bogów i religię, to jednak ci, tak zwani bogowie nie wytrzymali próby czasu, ich wiarygodność została poddana w wątpliwość, a w raz z ich kryzysem umierała w człowieku nadzieja. Kto wierzy w Jezusa jest człowiekiem nadziej, bo Chrystus nie obiecuje tylko wygodnego życia na ziemi. On otwiera nam oczy na perspektywę życia wiecznego. Kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie.

 

Modlitwa

Ojcze nasz… 1x

Wszechmogący Boże, pobudź nasze serca do przygotowania dróg Jednorodzonemu Synowi Twojemu, abyśmy dzięki Jego przyjściu mogli Ci służyć w czystości duszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.