Od południa 1 listopada do północy 2 listopada możemy zyskać odpust zupełny za dusze cierpiące w czyśćcu (czyli za zmarłych) za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie tam modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

 

Należy spełnić także zwyczajne warunki konieczne do zyskania odpustu:
1) stan łaski uświęcającej,
2) wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego,
3) przyjęcie Komunii Świętej,
4) dowolna modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca świętego.

 

Codziennie natomiast od 1 do 8 listopada włącznie możemy zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.