W niedzielę, 28 stycznia, odbyło się w naszej parafii Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. W spotkaniu wzięło udział ok. 300 dzieci z bliższych i dalszych stron południowej Polski. Obecna była założycielka PKRD, Magdalena Buczek, i ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej.
W trakcie spotkania – poza modlitwą i słowem Bożym – nie zabrakło także uwielbienia Boga przez wspólne śpiewanie.
Na zakończenie ks. proboszcz zaprosił uczestników do sali gimnastycznej w szkole podstawowej na poczęstunek i wspólne spotkanie przy stole.
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i poświęcili czas na zorganizowanie i przygotowanie poczęstunku:

 

P. Natalii Kordeczka, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi – za udostępnienie sali gimnastycznej;

Personelowi Szkoły – za przygotowanie i uporządkowanie sali;

P. Łukaszowi Dutce, właścicielowi Firmy Cateringowej „Dutka” w Starej Wsi – za bezpłatne wypożyczenie stołów i krzeseł;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi – za ułożenie stołów i krzeseł na sali, kierowanie pojazdów na parkingach i czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem spotkania;

P. Marii Fiejtek, Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi oraz Paniom w kuchni naszej szkoły – za przygotowanie posiłku i poczęstunku;

P. Zbigniewowi Szubrytowi, właścicielowi Zakładów Mięsnych „Szubryt” w Chełmcu – za nieodpłatne przekazanie produktów mięsnych i bochenków chleba;

Grupie „Maspex” w Tymbarku – za bezpłatne przekazanie napojów i soków, a p. Stefanowi Hutkowi – za przywiezienie ich z Tymbarku;

P. Markowi Szkrobolowi – za nieodpłatne dostarczenie naczyń jednorazowych;

Rodzicom – za słodkie wypieki i pomoc przy organizacji posiłku.