W lipcu odbyło się kolejne nabożeństwo ku czci świętego Józefa. Po Mszy świętej wyruszyliśmy w procesji z figurą naszego Patrona, który trzyma Dziecię Jezus. Tym razem naszym gościem był ksiądz prałat Stanisław Cyran proboszcz w Dąbrowie Tarnowskiej.
W swojej homilii kaznodzieja podkreślił rolę rodziny w życiu Kościoła i społeczeństwa, oraz wskazał na zagrożenia, przed którymi stoją współczesne rodziny. Naszą modlitwę wzbogacił śpiew Zespołu wokalno-tanecznego Słopniczanie.

Z nauczania papieża św. Jana Pawła II o rodzinie:

  • Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
  • W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.
  • Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
  • Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
  • Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.
  • Chciałbym wyrazić dziś przez Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza: trzeba było wprowadzić go przez cierpienie – przez zamach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w tym roku, w Roku Rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można – „wyższa”: Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin.
  • W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa, i jego własne, związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny.